Lunch@Campus Skellefteå

Arrangör KVIST
Tid 2022-09-27 11:4512:45
Plats DFC- Din Fest på Campus, Skellefteå
Lunch@Campus
 


Välkommen till en lunch där du får chansen att träffa studenter och yrkesverksamma kvinnor/icke-binära i Skellefteå som jobbar med teknik och/eller på ett teknikföretag, pluggar teknik, eller vill göra det. 

Lunchen är kostnadsfri men anmälan krävs, senast 23/9. 

KVIST (Kvinnliga Ingenjörer i Skellefteå Tillsammans) är en del av det rikstäckande nätverket Teknikkvinnor:

DET ÄR LIKA SJÄLVKLART FÖR ALLA ATT JOBBA INOM TEKNIK

För att säkra långsiktig kompetensförsörjning och inspirera fler till en karriär inom teknik, vill vi minska gapen mellan näringsliv, universitet, gymnasium och grundskolan. 

Dessutom är vi övertygade om att vi behöver jämna ut könsfördelningen på maktpositioner, inte bara i teknikvärlden utan i hela näringslivet. Vi vill helt enkelt att fler kvinnor sitter på stolar där de har makt att påverka, med målet att göra teknikbranscherna mer jämställda, inkluderande, innovativa och lönsamma.

Vi finns på Facebook:


Om du behöver lämna återbud, skicka ett mail till sara.lindahl@dataductus.se


---ENGLISH---

Welcome to a lunch where you get the chance to meet students and working women/non-binary in Skellefteå who work with technology and/or at a technology company, study technology, or want to do so.

The lunch is free of charge, but registration is required, no later than 23/9.

In order to secure long-term competence supply and inspire more people to a career in technology, we want to reduce the gap between business, university, upper secondary school and elementary school.

In addition, we are convinced that we need to even out the gender distribution in positions of power, not only in the world of technology but in the entire business world. We simply want more women to have more opportunities to influence, with the goal of making the tech industries more equal, inclusive, innovative and profitable.

You can find us on Facebook: 

KVIST: https://www.facebook.com/groups/108890985821850

Teknikkvinnor: https://www.facebook.com/groups/348095662418567

If you need to cancel, send an email to sara.lindahl@dataductus.se