Forskningsfrukost med Jakob Trischler och Petter Falk

Arrangör FoU Helsingborg
Tid 2022-09-23 07:4509:30
Plats Trappan HBG Works, Drottninggatan 14 vån 3, Helsingborg
Standardbiljett
 

Employer branding eller demokratisk inflytande? 

- Brukarinvolvering som metod i personalrekrytering

I en värld där det blir allt svårare att attrahera och behålla personal med rätt kompetens samtidigt som vi behöver ställa om vår verksamhet och erbjuda smartare och mer effektiva tjänster med utgångspunkt i invånarens behov, har man i Helsingborg undersökt om brukarinvolvering i rekrytering kan vara ett framgångsrikt koncept.
 
Vad händer när eleven själv får vara med och rekrytera sin nya lärare? Hur kan brukare inom socialtjänsten bidra med sina erfarenheter när en socialsekreterare ska frågas ut på en anställningsintervju? Och vilka praktiska och etiska dimensioner uppstår när medborgaren får en konkret roll i verksamhetsinterna processer?
 
Vid denna forskningsfrukost berättar
Jakob Trischler och Petter Falk om vilken inverkan brukarinvolvering har på rekryteringsprocessen, för de medverkande invånarna och för staden som attraktiv arbetsgivare. Studien är gjord inom ramen för Rekryteringsprojektet som de drivit tillsammans med medarbetare inom AMF, SFF och SOF.

Jakob Trischler är docent i företagsekonomi och Petter Falk är adjunkt i statsvetenskap, båda vid CTF Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet. 

Föreläsningen börjar kl 8:15. Frukost och mingel från kl 7:45.