Naturguidning - Vildmarkskänsla i Barnsjöskogen, 22 okt

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2022-10-22 10:1514:15
Plats Barnsjön
Fullbokad
Naturguidning Vildmarkskänsla i Barnsjöskogen, 22 okt
 
Reserv naturguidning Vildmarkskänsla i Barnsjöskogen, 22 okt
 

LÖRDAG 22 OKTOBER
Vildmarkskänsla i Barnsjöskogen

 
Medelsvår till svår guidning i kuperad terräng med en del knöliga partier
Skogen runt Barnsjön är härligt kuperad och inger en känsla av vildmark trots att den ligger så nära bebyggelse. Här möts vi av dramatiska branter, mäktiga flyttblock, hängande lavar och fina granskogspartier med gamla lågor inbäddade i mossan. Många ovanliga trädlevande svampar vittnar om skogens höga naturvärden. Från höjderna har man fina vyer över den lilla skogssjön Barnsjön som ligger nedsänkt i en sprickdal.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km.
Samling: Busshållplats Marsvägen (buss 824) kl 10.15.
Avslutning: Samma plats.