Naturguidning Från Långsjön till Tyresö-Flaten

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2022-10-12 10:0013:00
Plats Långsjön - Tyresö-Flaten
Naturguidning Från Långsjön till Tyresö-Flaten, 12 oktober
 

ONSDAG 12 OKTOBER 

Från Långsjön till Tyresö-Flaten – en vandring längs Tyresån
Lättvandrad guidning

”Så snart en sjö blev så stor att den tog sig något ut, smalnade den av till en å, och ån fick inte heller flyta lång sträcka, förrän den blev utvidgad till en sjö.”
Så beskriver Selma Lagerlöf den sörmländska naturen, sett med Nils Holgerssons ögon när han flyger fram på sin gåsrygg. Vandringen går i en barr- och blandskogsmiljö längs några av dessa sjöar och åar. På en udde i Långsjön finns ett mindre fort som är en del av den så kallade korvlinjen. Vid den porlande Gammelström kantas ån av alrötter och mossklädda stubbar.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Liljegränd kl 10.00 (buss 820 från Trollbäckens centrum).
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).