Förmiddag med fokus på jämställdhet och frågor om våld

Arrangör SMAIL Samordningsförbundet Uppsala län
Tid 2022-11-16 09:0012:00
Plats Digitalt, Online
Standardbiljett
 

Kl. 9-9:50 Föreläsning om jämställdhet med Johanna Lindblad som är samordnare för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor på Samordningsförbundet Centrala Östergötland.


Kl. 10-11 Föreläsning med Anita Kruse: Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld - en fråga om hälsa, liv och död. Anita Kruse är sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS, Nationella nätverket för samordningsförbund.

NNS driver sedan 2019 ett projekt om att rutinmässigt öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inom aktuellt regeringsuppdrag tillsammans med flera samordningsförbund och samverkanspartners. Anita kommer berätta om projektet och vilka erfarenheter som framkommit av att ställa rutinmässiga validerade frågor om våld, om våldets hälsopåverkan för deltagare inom Samordningsförbundens verksamheter samt om de konsekvenser våldet har för barn och unga över tid. Det kommer också vara möjligt att ställa frågor.

Kl 11:10-12 Panelsamtal med föreläsarna på förmiddagen och fler gäster. Vilken betydelse har jämställdhetsarbetet för en inkluderande arbetsmarknad? Hur påverkar våld i nära relationer en individs förutsättningar att arbeta?