Hva bør komme først; motivasjon eller arbeid? Med Tonje Sannes, Arbeidsforskningsinstituttet Oslomet

Arrangör SMAIL Samordningsförbundet Uppsala län
Tid 2022-10-12 14:3015:30
Plats Digitalt, Online
Standardbiljett
 

Tradisjonelt har vi ofte kartlagt motivasjon før arbeidssøkere skal ut i jobb. Dette har noen utfordringer ved seg. Mange arbeidssøkere som har stått lenge utenfor arbeidslivet har ikke en sterk mestringsforventning eller selvtillit når det gjelder arbeid. Dermed kan det også være vanskelig å ha en klar motivasjon for jobb. Gjennom å benytte ordinære arbeidsplasser til å legge til rette for mestring, kompetanseutvikling, opplevelse av autonomi, kontroll over eget liv og sosial tilhørighet kan vi legge til rette for å bygge og utvikle både motivasjon og arbeidsfungering. I dette foredraget vil du få høre om hvordan motivasjon som regel ikke kommer først, men at motivasjon i stedet bygger på erfaringer med mestring. Vi skal også se på arbeidsgivernes vilje og evne til inkludering i lys av motivasjonsteori.


Om föreläsaren 

Tonje Sannes er universitetslektor ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet storbyuniversitetet i Norge. Der underviser hun i Supported Employment og inkluderingskompetanse. Hun deltar også i den faglige utviklingen av hva som egentlig bør ligge implisitt i inkluderingskompetanse; altså kompetanse som kan bidra til økt kvalitet på inkluderingsforløp, med fokus på å støtte både arbeidssøker og arbeidsgiver. Sannes har tidligere jobbet som veileder i en arbeid- og inkluderingsbedrift i over 10 år, og har dermed også praktisk erfaring fra arbeidsinkludering.