Normsken - Normer om kroppsstorlek och ätstörningar

Arrangör Sundsvalls kommun
Tid 2022-09-29 08:0010:00
Plats Tornhuset (Köpmangatan 15), Sundsvall
Standardbiljett
 

Under detta verksamhetsår kommer Normsken att beröra tre områden kopplat till normer som vi inte berört tidigare och det är kroppsstorlek, etnicitet och funktionalitet.

Vi börjar med ett café kring kroppsstorlek och då kopplat till ätstörning. Till vår hjälp har vi Olle Forsén som är föreläsare och utbildningskoordinator på Frisk och fri Stockholm. Han arbetar även som idrott- och hälsalärare samt som förstelärare i pedagogisk utveckling.

I Olles föreläsning kommer du bland annat att få lära dig om olika typer av ätstörningar, vilka faktorer som kan ligga bakom, varningssignaler samt råd för bemötande. Du kommer också få ta del av Olles egna erfarenheter som närstående när det gäller ätstörning. 
 
Frisk & Fri är riksföreningen mot ätstörningar. De skapar sin verksamhet med utgångspunkt i den egna erfarenheten och förståelsen och kunskapen som kommer med den. Frisk och fri:s vision är ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva, med respekt för människors olikheter och lika värde. www.friskfri.se 
 
Detta café är den första delen på detta verksamhetsårs resa mot att förstå normers påverkan i våra liv, hur de hänger ihop, hur vi alla har flera olika normer att förhålla oss till och att vi egentligen sitter i samma båt där en förståelse för varandra behövs för att ta oss framåt. 
 
Med oss på resan för att få en röd tråd till finalen nästa vår är Tina Wilhelmsson som moderator. Tina Wilhelmsson är visartisten och prästkandidaten som har en magisterexamen i politik. Hon tycker om att lära sig nya saker genom diskussion och debatt och har en bred kunskap och många års erfarenhet av att arbeta med normer. 

Målgrupp: Kommunala tjänstepersoner, politiker, polis, räddningstjänst, skola, näringslivet, samfund, föreningar, idrottsföreningar, studieförbund och övriga aktörer i civilsamhället.

Anmälan senast 26 september

Vid frågor kontakta:
Viktoria Hallberg
Tel: 072 085 07 50