Barn- och ungdomspsykiatri höstmöte 2022

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2022-10-19 10:0016:00
Plats Nysams lokaler, Drottninggatan 97, Odenplan, Stockholm
Ja, jag deltar gärna
 

Preliminär agenda


09.30 Fika


10.00 Mötesstart - välkomna


Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive region/verksamhet

Samtliga deltagande verksamheter förbereder ca 5 minuters presentation av aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete och exempel på genomfört förbättringsarbete


Diskussionstema: Heldygnsvård 

Hur arbetar ni med  heldygnsvård  och alternativa mellanvårdsformer?

  • Tillgång till egna vårdplatser
  • Tillgång till kompetenser för patienter inom heldygnsvård
  • Dagsjukvård
  • Mobila team


Diskussionstema: Behandlingstider i Öppenvården

Hur blir vi bättre på att avgränsa och avsluta vårdkontakter?


Workshop: Tillgänglighet

Utifrån testfliken i rapporten – hur går vi vidare med detta?


Uppsummerande diskussion

Datum och tema för vårmöte


16.00 Mötesslut