Gå i karta - i övergödningens och vattenreningens öppna och slutna vatten

Arrangör ARNA
Plats Vändplatsen på Såggatan 2 bakom Coops parkering vid infarten till Sjöbo. G...
Torsdagen 15/9 kl. 14.00
 
Söndag 18/9 kl. 13.00
 

En vandring på hårdgjorda och mjuka ytor längs öppna och slutna vatten tillsammans med landskapsvetaren Ebba Gyllenhak och konstnären Annelie Nilsson. Genom det som växer just nu skapar vi en gemensam karta och förståelse över Vombsjön via tusenårig akvarellfärg.

Torsdagen 15/9 kl. 14.00

Söndag 18/9 kl. 13.00

https://arna.nu/konsth%C3%A4ndelser/annelie-nilsson-o-ebba-gyllenhak


Vid två tillfällen, torsdagen den 15 september och söndagen den 18 september, kommer vi tillsammans att Gå i karta, en vandring i Vombsjösänkan längs med öppna och slutna vatten. Vid båda tillfällena utgår vandringarna bakom Coops parkering vid infarten till Sjöbo, Såggatans vändplats. Mötesplatsen markeras med en Biosfärfestivalflagga. Vi kommer gå i lätt terräng sammanlagt ca 6 km, mestadels på asfalt, men även över hagar och kliva över en lägre inhägnad. Det kan vara blött på sina ställen så ha gärna på dig stövlar eller kängor. Vi vill förstå Vombsjön genom det som växer just nu längs med öppna och slutna vatten och kommer att skapa kartor i skala 1:1 genom tusenårig akvarellfärg skapad utifrån Vombsjösänkans markbundna arkiv.

Vi har båda varit med i Anna Broströms studiecirkel under 2020 “Utforska miljöhistoriska arkiv i Vombsjösänkan” . Studiecirkeln utgick från en borrkärna från Vombsjön och byggde på deltagarnas egna undersökningar. Vi deltog även på upptagningen av en borrkärna i Kalvs mosse som utfördes av paleoekolog Anna Broström och geolog Karl Ljung som avslutning på studiecirkeln. På biosfärsfestivalen 2021 genomförde vi en workshop tillsammans med Anna och Kalle där vi använde borrkärnan från Kalvs mosse för att göra en färg genom att utvinna flertusenåriga pigment i olika nyanser. Färgen var en blandning av mineraliska leror och torvmaterial med olika halter av förhistoriska pollen som rivits samman med en honung från närområdet för att på så vis skapa en enkel akvarellfärg. Tillsammans med deltagarna målade vi landskapets tidsdjup med denna färg.

Gå i karta är en samtalsplats och en gemensam process som påbörjades 2020 av landskapsvetaren Ebba Gyllenhak och konstnären Annelie Nilsson. Via föreningen Levande Önneköp har vi genomfört flera Gå i karta och även vid Lödde ängar genom Konst In Motion/Kristianstads konsthall. Vi bor båda på Linderödsåsen i Skåne och undersöker tillsammans med andra, skillnader och gap mellan människans förmåga att uppfatta detaljer och den utzoomade kartan med dess skala, symboler och tecken.

https://gaikarta.com/Plats

Vändplatsen på Såggatan 2 bakom Coops parkering vid infarten till Sjöbo.

GPS 55.636129,13.680434