Barnsjön - skogssjö i sprickdalslandskap

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2022-09-05 10:0013:00
Barnsjön - skogssjö i sprickdalslandskap
 

MÅNDAG 5 SEPTEMBER
Barnsjön – skogssjö i sprickdalslandskap
Lättvandrad guidning

 
Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Vi vandrar i ett varierande landskap med blommande ängsmarker, kullar med grovstammiga ekar, hassellundar, granskog, hällmarkstallskog och mossrika våtmarker. I den lilla bäcken öster om sjön har bävern gjort en fördämning. I våtmarken växer vitmossa och skvattram och längs strandkanten sprider porsen sin väldoft.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Tyresö Gymnasium kl 10.00 (buss 802, 824).

OBS! Om du måste avboka, kontakta martina.kiibus@tyreso.se