Krisövningsutbildning

Arrangör Elevhälsan
Plats Jupiter
22/9
 

OBS!! Gäller bara er som tidigare anmält att ni ska komma 22/9.

Välkomna på krisövningsutbildning.

Som ett led i att öka skolornas egenförmåga vid kris har det beslutats att alla psykologer och kuratorer ska kunna genomföra krisövningar på andra skolor än sina egna. Av den anledningen har den centrala krisgruppen, som genomfört krisövningar i ett pilotprojekt, fått i uppdrag att utbilda kollegorna i hur det kan genomföras.

 


Tider:                22/9 8.30-12.00                     

Lokal:               Jupiter


 

Utbildningen innehåller:

-         Kort teoretisk genomgång av krisorganisation och krisstöd

-         Presentation av hur krisövningar har genomförts och kan genomföras

-         Praktisk övning på krishändelse i rollspelsformat

 

Inför utbildningen kan du gärna kort orientera dig i krisplanerna som du finner här:

 

https://intranat.helsingborg.se/sff/stod-i-arbetet/krisplaner/krisplan-2/

Sista anmälningsdag är fredag den 16/9.

Varmt välkomna

Annika, Sofi och Helena