Från småskaligt till storskaligt: Hur säkrar skånska aktörer sin förnybara elproduktion?

Arrangör Skånes vindkraftsakademi
Tid 2022-10-25 10:4011:30
Plats Zoom, Online
Seminarium, följer digitalt
 

När Skånes elpriser stiger och bristen på el begränsar industriers expansion, så ökar också intresset för att investera i förnybara energikällor. Hur kan verksamheter börja investera i förnybar el? 

För att svara på detta så arrangerar vi ett webbinarium om hur skånska aktörer i Skåne säkrar sin tillgång till förnybar elproduktion, från elköpsavtal (PPA:er) till vindkraftssatsningar.

Tillfälle: 25:e oktober 2022, 10:40-12:00.
Plats: Zoom.

10:30: Digitalrum öppnar.
10:40 – 10:45: Introduktion (Skånes vindkraftsakademi)
10:45 – 11:10:Energiköpsavtal – hur man tar första stegen in på vindkraftsmarknaden” av Mia Bodin (Bodecker Partners).
10:10-11:15: Frågor från lyssnare.
11:15 – 11:45: ”Priseffekter av vindkraftssatsningar i Sydsverige” av Lennart Söder (KTH).
11:45 – 12:00: Frågor och slutdiskussion.