Från småskaligt till storskaligt: Hur säkrar skånska aktörer sin förnybara elproduktion?

Arrangör Skånes vindkraftsakademi
Tid 2022-10-25 10:0012:00
Plats Media Evolution City i Malmö. Seminariet kan även följas digitalt., Malmö
Seminarium, på plats
 
Seminarium, följer digitalt
 

När Skånes elpriser stiger och bristen på el begränsar industriers expansion, så ökar också intresset för att investera i förnybara energikällor. Hur kan verksamheter börja investera i förnybar el? 

För att svara på detta så arrangerar vi ett seminarium om hur skånska aktörer i Skåne säkrar sin tillgång till förnybar elproduktion, från elköpsavtal (PPA:er) till vindkraftssatsningar. Besökare bjuds även på fika.

Tillfälle: 25:e oktober 2022, 10:00-12:00.
Plats: Media Evolution City i Malmö. Seminariet kan även följas digitalt.

10:00 – 10:05: Introduktion (Skånes vindkraftsakademi)
10:05 – 10:35: ”Priseffekter av vindkraftssatsningar i Sydsverige” med Lennart Söder (KTH). 
10:35 – 11:00: ”Energiköpsavtal – hur man tar första stegen in på vindkraftsmarknaden” med Mia Bodin (Bodecker Partners).
11:00 – 11:20: Fika.
11:20 – 11:40: ”Erfarenheter av att utveckla vindkraft vid sidan av annan verksamhet” med Bo Gustafsson (Trikem).
11:40 – 12:00: Frågor och slutdiskussion.