Stormöte 15:e september

Tid 2022-09-15 17:0021:00
Plats Centrumhuset, Diamanten
Stormöte 15:e september
 

På vilket sätt har näringslivsprojektet NIS 6.0 bidragit till möjligheten för micro SME-företag att blir starkare och skapa bättre förutsättningar för tillväxt?
- Regionakademin ger sin syn på saken.
- Feedback från några av företagen som medverkat i tillväxtprogrammet.

Bredband/stadsnätet ROBNET.
- IT-chef Kristoffer Hansson informerar om hur det såg ut när han började, hur underhållsskulden har återställts, driftsavtal, driftssäkerhet samt kvarvarande risker i nätet och vad som planeras för att ytterligare minska riskerna.

Robertsfors kommuns nya organisation.
- Anders Persson, kommunchef informerar om den nya organisationen och presenterar de nya medarbetarna