Metrovandring för Malmös Kommunfullmäktige

Arrangör Metroklubben
Tid 2022-09-01 10:0012:30
Plats Samling i Västra hamnen före kl 10 för avslutning på Malmö Live, Malmö
Metrovandring för Malmös Kommunfullmäktige
 

Metrovandringen börjar i Västra Hamnen i korsningen mellan Riggaregatan och Einar Hansens Esplanad. Du tar dig dig till fots eller med busslinje 8 eller 5. Under vandringen får du sakkunnig guidning av Klas Nydahl som varit djupt involverad i de flesta stora infrastrukturprojekt i Malmö.
Vi avslutar med en lättare lunch och diskussion på Clarion Malmö Live.