LÅT OSS TALA OM DÖDEN – fakta, filosofi, samtalsmetodik

Arrangör TALAOMLIVET
Tid 2022-10-05 10:0016:00
Plats TALSOMLIVET, Rödabergsgatan 3, Stockholm
220610 Deltagare företag
1869 kr
220610 Deltagare privat
1495 kr

Den här dagen ska vi ägna oss åt det som många av oss skjuter ifrån oss – döden. Döden som en lika naturlig del av livet som födelsen. Döden som den vi alla kommer att möta. Döden som vi behöver lära oss att tala om.

Och vi ska ta oss an ämnet ur många olika aspekter:
Biologiskt. Hur går det till att dö? Kroppen, vad händer med den. Den döende hur reagerar han eller hon?
Ta med dig alla dina frågor.
• Filosofiskt. Hur ser de existentiella filosoferna på döden? Är den bara meningslös, eller finns det någon mening?
• Andligt. De olika religionerna, vad säger de? Är döden slutet, eller tänker de sig en fortsättning? Och i så fall vilken?
Och sen kanske det viktigaste av allt.
Hur talar man om döden? Vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter och så prövar vi.

Döden och livet hör ihop
Låter det dyster? Det blir det inte? Döden hör ihop med livet och meningen, med gråten, men också med skrattet, med sorgen men också med livslusten.
.
Så förbered dig på en dag där du får en fördjupad kunskap om döden och där du kommer återvända hem eller till ditt arbete förberedd på att med intresse tala om döden med familj, vänner, anhöriga, döende och oroliga medarbetare.


Ciceroner
Richard Skröder, har arbetat under många år som överläkare i palliativ vård, utbildad existentiell coach/vägledare och existentiell samtalsledare.

Ann Lagerström, fil. mag i praktisk kunskap, författare, studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och hos SEPT. Introducerat existentiell coaching i Sverige och skapat samtalsmetoden TALAOMLIVET: