Chefers ohälsa – ett accelererande problem

Arrangör Centrum för ledning av offentliga organisationer (CLOO), Lunds universitet
Tid 2022-10-06 13:1515:00
Plats Campus Helsingborg, Lunds universitet. Lokal C703, 7:e vån flygel C., Helsing...
Seminarium om arbetet med chefers ohälsa
 

Välkommen till seminariet "Arbetet med chefers ohälsa"

Chefers ohälsa är i dag ett accelererande problem. Sjukskrivningstalen för chefer ökar stadigt, inte minst för psykisk ohälsa. Hur kan detta fångas upp och hanteras av organisationer?

Detta seminarium riktar sig till dig som är chef eller arbetar med ledarskap inom välfärden. På seminariet presenterar forskarna Johan Alvehus och Ulrika Westrup preliminära resultat från en studie som syftar till att bidra till ökad kunskap kring hållbart chefskap och chefers arbetsmiljö i Helsingborgs stad. Under seminariet kommer vi framför allt fokusera på vad som uppfattas som ohälsa av chefer och diskutera hur processer i organisationen kan bidra till att kartlägga, förebygga och åtgärda chefers ohälsa. Studien är ett samarbete mellan Helsingborgs stad och Centrum för ledning av offentliga organisationer (CLOO) vid Lunds universitet. 

Medverkande: Johan Alvehus, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet Ulrika Westrup, docent vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

Väl mött!