Verkstad Hållbart Helsingborg

Arrangör Hållbart Helsingborg
Tid 2022-09-29 10:0012:00
Plats https://us06web.zoom.us/j/9269903147, Online
Verkstad Hållbart Helsingborg
 

Verkstad Hållbart Helsingborg är vår plats att bygga relationer, hjälpas åt och lära av vårt gemensamma arbete. Här möts vi en gång i månaden för att se helheten av vårt arbete och ge process- och kunskapsstöd till olika initiativ och till varandra. 

Det är här vi utvecklar vårt samskapande och det ekosystem av insatser vi ser behövs för att möta komplexiteten i hållbarhetsarbetet. 

Det finns plats att ta med sin utmaning och få hjälp med kontakter och tips på hur lösningar kan utvecklas. Det finns också plats för att lära nytt och dela insikter med varandra. 

Vi kommer att jobba i smågrupper med processtöd för att sedan tillsammans se helheten av vårt arbete för att Helsingborg ska bli sitt bästa jag. 

Kort och gott, det kommer bli viktigt och kul. 

Varmt välkommen!