Globala målen - #14 Hav och marina resurser. Gäst: Linn Johansson, Marint Kunskapscenter i Malmö

Arrangör Greentime
Tid 2022-09-29 09:0009:45
anmälan webinar
 

Mål nr 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. 

Vi gästas av miljövetaren och naturvägledaren Linn Johansson från Marint Kunskapscenter i Malmö. https://www.smkc.se/

Hur är detta relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.