Kompetens.nu:s slutkonferens

Arrangör Kompetens.nu
Tid 2022-09-20 13:0016:00
Plats Centrala Stockholm (meddelas inom kort), Stockholm
person
 

Program: 

13.00 – 13.15 Välkomna

13.15 – 13.45 Lärdomar från kompetens.nu
• Carolina Björklund, Företagsakademin  

13.45 – 14.15 Företagen berättar 
• Pia Nilsson Hornay, Scandic + medarbetare
• Jakob Hjelmåker, Edag + medarbetare 

14.15 – 14.45 Kaffe 

14.45 – 15.15 Inspirationsföreläsning 
• Pär Lager, Stf Chef Utbildningsenheten CTSS

15.15 – 15.50 Samtal kring strukturförändrande insatser som digitala lärplattformar
• Marie Wall, Näringsdepartementet 
• Maria Rosendahl, Teknikföretagen 
• Peter Thomelius, Visita 
• Ulf Savbäck, Tillväxtverket
• Benjamin von Ahn, LinkedIn Learning 

15.50 – 16.00 Avslut