Workshop och fortbildning med Ingrid Sandström

Arrangör Danskonsulenten Norrbotten
Tid 2022-08-16 09:3015:00
Plats Musikhögskolan, Piteå , Piteå
Workshop och fortbildning med Ingrid Sandström
 

16/8, Piteå Musikhögskolan 

Prel. tider 9.30-15.00

Vänder sig till dig som undervisar i dans.

Kostnadsfritt evenemang. Fika ingår, lunch bekostas av deltagaren själv.


Dagen blir en kombination av danspedagogiska metoder och jazzklass.

Ingrid Sandström

Utbildad vid Dans och Cirkushögskolan, Umeå Universitet och Ltu.
Undervisar sedan 2005 på Midgårdsskolan i Umeå på estetiska programmet dans.

Jazzklass:
"Jag har en förkärlek för att blanda jazzdansstilar, att plocka samman fysiska idéer från olika tider, tekniker och stilar och ni kan vänta er influenser från Mattoxteknik till mer modern och nutida jazzdans. Fokus ligger på lekfullhet, flöde, tyngd och musikalitet".


Danspedagogisk workshop – rörelserikedom

Beröringspunkter:
-skapa positiva rörelseutmaningar som uppmuntrar eleverna att bli mer aktiva, modiga och nyfikna i sitt lärande.
-skapa aktiviteter som fungerar för en elevgrupp med olika typer rörelsekompetens.
-skapa aktiviteter som genererar ökad fysisk och mental uthållighet och utveckling.


Arrangeras av Danskonsulenten Region Norrbotten