Energiboken - energieffektivisering för småhusägare! Digital föreläsning

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2022-10-06 18:3019:30
Plats Teams
Standardbiljett
 

Välkommen på digital föreläsning den 6 oktober kl. 18.30 – 19.30.


Vilka energisparåtgärder är bäst att göra i våra hus? En föreläsning som tar upp många frågor och tipsar om vad vi kan göra för att energieffektivisera våra hus på bästa sätt


Chico Hovedskov Crafoord är byggnadsingenjör och har arbetat på Slöjd & Byggnadsvård sedan 1997. Chico ger råd om allmän byggnadsvård och specialområden är bl a: energi- och isoleringsfrågor, ventilation, grund och dränering, svamp- och mögelskador.


Föreläsningen är gratis och ett samarrangemang mellan energi- och klimatrådgivningen i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län. 

Föreläsningen är en del av en serie klimatsmarta föreläsningar under 2022. Läs mer om de olika föreläsningarna.
----------------------------------------------------------

Personuppgiftshantering (GDPR)

Under eventet kommer Energikontor Sydost notera ditt deltagande i en lista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Vi kan komma att spela in eventet för att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket är kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på energikontorsydost.se/dataskydd