TALAOMLIVET existentiell introduktion

Arrangör existentiellt.nu
Tid 2022-08-25 18:0020:00
Plats TALSOMLIVET, Rödabergsgatan 3, Stockholm
Existentiell intro
295 kr

Livet ställer många frågor. Hur ska jag leva? Vad vill jag? Vad är meningen? Helt enkelt vad är det att vara människa?
De existentiella filosoferna har utforskat dem alla. Utforskat – men inte slagit fast. Utan tvärtom – de erbjuder oss sina tankar och uppmanar oss att tänka vidare själva. Existentiella frågor är inte problem som kan få ett slutgiltigt svar som kan delas av alla. Nej, här handlar det om att både söka tillsammans – och att själv hitta sina egna svar. 

Välkommen till en introduktion till det existentiella perspektivet. Under några timmar får du bekanta dig med frågorna, veta lite om de centrala filosoferna och pröva dina egna idéer om livet.
Vad menar filosoferna med att människan är i rörelse?
Och vad betyder det för oss som lever nu?
Vad menar de med att vi har frihet?
Är vi helt fria? Eller finns det begränsningar?
Och hur kan vi veta vad vi ska välja och hur vi ska leva?

Du behöver inte ha några förkunskaper.

FIKA OCH FILOSOFI HELT ENKELT

LITE INSPIRATION
Tänk att vi alla föds till världen som unika varelser och att vi alla tar på oss uppgiften att försöka leva så gott det går. Vi kämpar med att försöka förstå vad det innebär att vara människa i största allmänhet och vad det är att vara det vi kallar för jag i synnerhet. Vi väljer, vi handlar, vi njuter och oroar oss utan att egentligen veta om livet har någon mening eller vart vi tar vägen efter döden.
Den existentiella filosofin handlar om just detta – om människan och hennes belägenhet. Om vem hon är och hur hon ska förstå sig själv och sin omgivning. Och filosoferna har många olika svar. Här finns de som är religiösa och de som är ateister, de som är vänsterradikala, ja närmast anarkister och de som har nationalistiska tankegångar, de som tror på att främst ta ansvar för sig själv och de som tror på ansvaret för den andre.

KVÄLLENS GUIDE
Ann Lagerström, ann@talaomlivet.nu, 070 5562556
Existentiell vägledare och samtalsledare, filosofisk praktiker, fil. Mag i praktiskt kunskap, senior ledarskapskonsult, journalist och författare.

SÅ TAR DU DIG HIT| TALAOMLIVET Rödabergsgatan 3

MER INFO