Habiliteringspersonalen berättar – detta kan de göra för din närstående inom LSS

Tid 2022-10-25 17:3018:30
Plats Träffpunkt Sköldenborg Hebsackersgatan 6, Helsingborg
Standardbiljett
 

Personal från Habiliteringsteamet med inriktning mot LSS i Helsingborgs kommun kommer att informera om deras uppdrag och ansvarsområden.

De kommer också berätta hur de bl a stödjer personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar att öka personens självständighet och delaktighet.

De arbetar genom att titta på orsakerna till problematiken och försöker hitta individuella lösningar tillsammans med personal i boende och daglig verksamhet, allt för att just den enskilda individen ska få rätt hjälp och stöd