Kom och lär dig om de samtalsförmedlande tjänsterna Textelefoni samt Teletal digitalt

Tid 2022-09-01 17:3018:30
Plats Digitalt, länk skickas ut dagen innan till de som har anmält sig. , Online
Informationsträff med Texttelefoni.se och Teletal
 

Angela Helgée, från de statliga tjänsterna Texttelefoni.se och Teletal, kommer via ett digitalt möte informera om dessa tjänster. De erbjuder bland annat trepartssamtal med syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning eller har ett visst behov av stöd att ringa och/eller bli uppringda via telefon. Tjänsten Texttelefoni.se riktar sig till personer som vill kommunicera helt eller delvis via text och för talande och hörande som vill ringa någon som kommunicerar via text. Tjänsten Teletal riktar sig till personer som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal samt de som önskar ringa en person som behöver detta stöd.

 

Du kommer få information om hur tjänsterna fungerar och hur de kan bidra till ökad delaktighet i samhället och ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning eller behov av stöd i telefonsamtal.