Workshop om Unga som varken arbetar eller studerar

Arrangör Samordningsförbundet Uppsala län och MUCF
Tid 2022-09-30 08:302022-11-09 12:00
Workshop MUCF
 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vill tillsammans med Samordningsförbundet Uppsala län bjuda in nyckelpersoner från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar för att deltaga i två workshopar om unga som varken arbetar eller studerar.

Inbjudan riktar sig till förvaltnings- och myndighetschefer, strateger och andra chefer med ansvar för utbildnings-, social-, arbetsmarknads-, fritids- och näringslivspolitik samt hälso- och sjukvård, vilka har mandat att fatta beslut kring unga.

Workshoparna kommer att genomföras digitalt
den 30 september 2022 kl. 08.30-12.00 och den 9 november 2022 kl. 08.30-12.00. Deltagande förutsätter närvaro vid båda tillfällena.