Norrbottens stora SYV-dag

Arrangör Teknikcollege Norrbotten
Tid 2022-09-26 07:0017:00
Plats Boden och Luleå
Norrbottens stora SYV-dag
 

Norrbottens  stora SYV-dag

26 september i Boden och Luleå

Teknikcollege Norrbotten hälsar dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare i Norrbotten välkommen till Norrbottens stora SYV-dag.

Det kommer att bli en intressant dag med studiebesök och lunchföreläsning av Ida-Linn Näzelius om HS Green Steel. Du kommer att ges möjlighet att möta kollegor från länet och skapa nya kontakter samt få ökad kännedom om dagens industri och deras kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt.

Se bifogad inbjudan för mer information om dagen och gör din anmälan senast den 19 augusti.

Välkommen önskar vi på Teknikcollege Norrbotten!