Globala målen - #9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Gäst: Stefan Book, THEVision Partner

Arrangör Greentime
Tid 2022-08-31 09:0009:45
Anmälan webinar
 

Mål nr 9 syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. 

Vi gästas av Stefan Book, VD på THEVision Partner som delar med sig av sitt perspektiv på mål nr 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och sätter det i ett sammanhang.


üHur går det för mål 9?
üInnovationer som kraft i omställningen
üKonkreta tips till arrangörer kring mål 9 i en evenemangskontext