Personalutbildning - hälsoinformation för utrikesfödda

Arrangör Norra Västmanlands Samordningsförbund, Samordningsförbundet Västra Mälardalen och Region Västmanland
Tid 2022-10-11 08:3012:00
Plats Digitalt via Zoom
Standardbiljett
 

HALVDAGSUTBILDNING FÖR PERSONAL – 
HÄLSOINFORMATION FÖR UTRIKESFÖDDA
I projektet ”Hälsoinsatser för nyanlända” har Region Västmanland identifierat vikten av att öka kunskapen och kompetensen kring hälsa för grupper av personer som kommit till Sverige från andra länder. Genom att införa och säkerställa ett hälsoperspektiv får människor bättre förutsättningar för etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Som ett resultat av projektet anordnar Hälsocenter/Region Västmanland tillsammans med de tre Samordningsförbunden i Västmanland en digital halvdagsutbildning för medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda personer.

Syfte: Utbildningen ska ge kunskap, och kvalitetssäkrat material, om att ge basal hälsoinformation med fokus på levnadsvanor.

Innehåll: En kunskapsgrund i teman såsom fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol, sömn, stress. Utbildningen varvas med teori och interaktiva övningar. Utbildningens upplägg är tänkt att direkt kunna omsättas i praktisk handling i verksamheterna, det vill säga att kursdeltagarna på egen hand ska kunna ge och säkerställa behovet av basal hälsoinformation. Till utbildningen medföljer ett kvalitetssäkrat utbildningsmaterial.

Målgrupp: Berörd personal inom Samordningsförbundets parter (Region Västmanland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna i Västmanland) samt samarbetspartners.

Tid: 11 oktober kl. 8.30-12.00
Plats:  Digitalt via Zoom. Länk skickas till de som anmält sig.
Kostnad:  Deltagandet är kostnadsfritt.

Frågor: Kontakta
Kristina Bucht, Region Västmanland kristina.bucht@regionvastmanland.se

Linda Anderfjäll, Samordningsförbundet Västra Mälardalen linda.anderfjall@koping.se

Ann Rilegård, Norra Västmanlands Samordningsförbund ann.rilegard@fagersta.se

Varmt välkommen!