Medlem Löparakademin 2022

Arrangör Löparakademin
Tid 2022-03-23 11:452022-12-31 12:45
Medlemskap 2022
200 kr

Som stödmedlem är du framförallt med och stöder Löparakademins arbete för jämlik hälsa men du har också möjlighet att:

- Delta på föreningens sammankomster
- Ta del av information av föreningen
- Delta och rösta på föreningens årsmöte

Varmt välkommen till Löparakademin.