Medlemsavgift familj LJS 2022

Klubb LJS
Tid 2021-12-15 14:452022-12-29 14:45
Plats Linköping jolleseglarklubb, Linköping
Familjemedlemskap
800 kr

Priser för medlemskap 2022:
Enskilt medlemskap 400 kr
Familjemedlemskap 800 kr

OBS att personnummer är obligatoriskt

För mer information se www.ljs.nu