Göteborg - Kroppen klagar när själen lider

Arrangör Authentic Relations
Tid 2021-12-11 14:0015:30
Plats Allegården Södra Allégatan 4, Göteborg
Kroppen klagar när själen lider
295 kr

SUCCE FÖRELÄSNINGEN KOMMER TILL GÖTEBORG.


En föreläsning om hur vi kan se på bland annat utmattning och psykisk ohälsa ur ett helt nytt perspektiv. Kan man hitta svaren till läkning i sin egen story genom röda tråden?

Har du någonsin funderat på det som många kallar utmattning i själva verket är ett uppvaknade? Utmattning och psykisk ohälsa har nästan blivit ett skällsord idag och man ser det överallt. Men tänk om det är så att allt handlar om att vakna.

MÅLGRUPP
Denna föreläsning kan tillämpa på alla områden. Så som yrkesliv, privatliv, skolväsendet, lärare, elever, chefer osv.

SYFTET
Syftet med denna föreläsning är att se hur vi kan läka och finna svaren med hjälp av vår egen story och ett nytt mindset. För sanningen är den att om själen lider på grund av bland annat obearbetade känslor, trauman, överarbete, oförståelse för sig själv och sitt jag. Samtidigt som man rusar fram och ska försöka mätta omgivningens förväntningar så kommer det att resultera i att kroppen klagar. Först kommer varningssignalerna. Lyssnar vi inte så kommer braket/uppvaknandet.

HANDLING
Veronica inleder föreläsningen med att på ett modigt och sårbart vis dela sin egen story från när hon en morgon vaknar förlamad på vänster sida av kroppen och tror hon att hon drabbats av en stroke under natten. Verkligheten var en annan. Läkarna fastställde en svår typ av hjärnutmattning med ptsd och hade en plan om hur hennes väg tillbaka skulle se ut. Men Veronica valde en annan väg med en filosofi som istället tog henne igenom situationen med nycklar hon delar med sig av under föreläsningen. Hon skulle inte bara bota symtomen utan läka orsaken. Vilket betydde att det inte fanns utrymme för annat än att erkänna den nakna sanningen. Veronica delar även med sig av varför hon valde att gå emot det traditionella synsättet. Själv säger hon att hon ser på denna erfarenhet som ett uppvaknande och inte som en sjukdom. Hon menar på att symtomen var fysiska. Men orsaken var själslig. Hennes filosofi är att livet hjälper oss mer än det stjälper oss:  ”Vi behöver titta på orsaken med nya ögon och omfamna den situationen istället för att förkasta den. Vi ska läka orsaken till uppkomsten”, säger Veronica.

Intentionen med denna föreläsning är att varje deltagare ska lämna den med konkreta lösningar och ett nytt mindset. En hoppfullhet och ökat mod. För det är i vår sårbarhet som modet växer sig starkt.

LITE OM INNEHÅLLET:
• Vikten av att tänka omvänt och följa röda tråden.
• Storytelling.
• Sårbarhet – Mod.
• Rädsla – Acceptans.
• Kontroll – Tillit.

Veronica lämnar ingen oberörd. Hennes egen story är ett bevis för att det går att vända motgångar till en framgång. Hon är både sårbar – modig och autentisk. Och hon är noga med att alltid sätta åhörarna i fokus.


Läs mer om föreläsningen och vad andra har sagt om den.

När: 11 December
Tid: 14:00 - 15:30
Var: Allegården Södra Allégatan 4
Pris. 295 kr

P.s
För allas trygghet och vetskap så är vi under 100 deltagare på denna föreläsning. d.s

Varmt välkomna.🌻