Avdelnings- och regionkonferens för LO-distriktet i Stockholms län

Arrangör LO-distriktet i Stockholms län
Plats Rönneberga, Lidingö, Stockholm
Avdelnings- och regionkonferens