Ombud och ersättare LO-distriktets representantskap 25 november

Arrangör LO-distriktet i Stockholms län
Ombud och ersättare LO-distriktets representantskap
 

Anmälan av ombud och ersättare till LO-distriktet i Stockholms läns höstmöte den 25 november 2021

Sista dag för anmälan är söndagen den 26 september
(60 dagar innan årsmötet i enlighet med stadgarna).