Loppis på Färgfabriken

Arrangör Färgfabriken Evenemang AB
Tid 2021-08-22 11:0016:00
Plats Färgfabrikens Kafé Lövholmsbrinken 1 11743 Stockholm, Stockholm
Loppisbord
400 kr
Fullbokad
Loppisbord med klädställning
600 kr

Välkommen på Loppis!

Sommarens andra loppis på Färgfabriken går av stapeln den 22 Augusti mellan 11 & 16. 

VIKTIGT: Läs igenom all information nedan innan du kommer!  Info in english below.

Loppisen kommer hållas utomhus på parkeringen framför Färgfabriken. Om det blir regn måste vi ställa in, men i så fall har du din bokning kvar till ett annat tillfälle.

Grindarna öppnas klockan 10.00 för försäljare. 

Borden är 180*80 cm stora, och bokade klädställningar har tillhörande galgar, 20-25 galgar per klädstång. (OBS. inget får tejpas/klistras på bord, klädställningar eller galgar, om ni inte återställer dem till originalskick.) Det går bra att ta med en egen klädställning också, men maila då till lisa@fargfabrikenskafe.se och meddela det, så vi kan ge er extra plats för den.

Borden kommer märkas upp med namn, hitta bara din plats, och byt INTE plats.  Flytta inte på bord eller klädställningar. Stolar hämtas från en vagn på parkeringen.

Vi öppnar för allmänheten klockan 11.00. Vi ser gärna att försäljare står kvar tills vi stänger klockan 16.00. 

Vi tillåter försäljning av begagnade samt egentillverkade saker, med undantag för mat och dryck. Gärna prylar, kläder och vintage. Tänk på att detta är en klassisk loppis, och våra gäster förväntar sig loppispriser. Sticklingar är också alltid populärt!

Glöm inte att ta med dig växel, då vi inte har möjlighet att växla pengar i kassan för loppisförsäljarnas räkning. Våra gäster brukar även uppskatta om du kan ta betalt via swish, iZettle eller liknande betaltjänst.

Det finns möjlighet att köra fram bil till baksidan av Färgfabriken, men var beredd på att behöva bära in dina saker, och parkera på betalparkeringen ett par hundra meter ner för gatan. Ett begränsat antal parkeringsplatser finns utanför våra grindar.

Vi har ingen möjlighet att lagra kvarlämnade saker, så se även till att få med er allt ni hade med er när ni lämnar oss. 

När ni är klara med ert bord ska detta fällas ihop och ställas mot väggen.

Om ni skulle bli sjuka måste ni meddela detta så tidigt som möjligt, på mail före torsdag 19/8, eller till 0707-607638 efter torsdag.

Dela gärna vårt facebookevenemang!

https://fb.me/e/GE2xKsDz

Welcome to Färgfabriken flea market!
This summer's second flea market at Färgfabriken kicks off on the 22:nd of August between 11 & 16.

IMPORTANT: Read all the information below before you arrive!

The flea market will be held outdoors in the car park in front of Färgfabriken. If it rains, we have to cancel, but in that case you have your booking left for another time.

The tables are 180 * 80 cm, and booked clothes racks have hangers, 20-25 hangers per clothes rail. (NOTE: nothing may be taped / pasted on tables, clothes racks or hangers, unless you restore them to their original condition.)

The gates open at 10.00 for vendors. The tables will be marked with names, just find your place, and DO NOT change places. Do not move tables or clothes racks. Chairs are picked up from a trolley in the parking lot. We open to the public at 11.00. 

We allow the sale of used and self-made items, with the exception of food and drink. Preferably gadgets, clothes and vintage. Keep in mind that this is a classic flea market, and our guests expect flea market prices. Cuttings are also always popular!

Do not forget to bring change, as we do not have the opportunity to exchange money in the café. Our guests also appreciate if you can charge via swish, iZettle or similar payment service.

It is possible to drive to the back of Färgfabriken, but be prepared to have to carry your things, and park in the paid parking a few hundred meters down the street. There is a limited number of parking spaces outside our gates. We have no opportunity to store things, so also make sure to bring everything you had with you when you leave us. When you are done with your table, this should be folded and placed against the wall.

If you should become ill, you must notify this as early as possible, by email before Thursday 19/8, or to 0707-607638 after Thursday. Feel free to share our Facebook event! https://fb.me/e/GE2xKsDz

WELCOME!