Handelsföreningens årsmöte

Tid 2021-05-06 19:0020:00
Plats Zoommöte , Lund
Handelsföreningens årsmöte
 

Vårt årsmöte kommer i år att äga rum via Zoom. Instruktion om detta kommer att mailas ut i god tid till anmälda deltagare. Om det är första gången du använder Zoom behöver du ladda ner Zooms programvara. Vi öppnar mötet kl. 18.30 så att alla har möjlighet att få tekniken att fungera samt prickas av i röstlängd.