HjBK Landplatser 2021

Arrangör Hjuviks båtklubb
J70 trailerplats
2400 kr
Tvåmansbåt jolleplats
1200 kr
Enmansbåt jolleplats
600 kr

Hjuviks båtklubb - Betalning för båtplats på land 2021

För de medlemmar som önskar ha sin båt / jolle uppställd på klubbens område och som inte deltager i organiserad optimist- eller e-jolleträning utgår enligt beslut från styrelsen en årlig avgift.

Uppställningsplats erbjuds i mån av plats och endast till klubbens aktiva medlemmar. Jollar och båtar som inte aktivt används kan uppmanas av styrelsen att flyttas från klubbens område.
 
Avgift 2021
J70 Trailerplats på land 2400 kr
Tvåmansjolle 1200 kr
Enmansjolle 600 kr