CSR på hemmaplan

Arrangör Företagsakademin 3.0
Tid 2013-02-13 18:0020:00
Plats Media Evolution City Stora Varvsgatan 6A , malmo
CSR på hemmaplan
 

CSR på hemmaplan - Inspiration, Verktyg och Kontakter

Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företag förenar samhällsnytta med affärsnytta. Idag är CSR en stark drivkraft till innovationer, ett nytt sätt att göra affärer på och att varsamt hantera resurser, både rörande människor och miljö. 

Storföretag har länge arbetat med CSR men nu kommer även små- och medelstora företag i en andra våg. Det lokala perspektivet blir allt mer framträdande och möjligheterna på hemmaplan är många – det gäller bara att se dem.

Företagsakademin bjuder nu in till en kväll om CSR på hemmaplan. Hur kopplas samhällsnyttan till affärsnyttan bland skånska bolag? Vilka är vinsterna och hur kommer man igång?

Våra inspiratörer

·  Helena Kurki, Koordinator, WinWinMalmö

Helena Kurki driver WinWinMalmö, en innovativ mötesplats som skapar nytta och samverkan mellan lokala företag och föreningar. Helena ger oss verktyg och visar på goda exempel på där samarbete har hjälpt till att utveckla verksamheten.

· Christina Nylin, Verksamhetsutvecklare, Länsförsäkringar Skåne

Christina Nylin har en lång erfarenhet av verksamhetsutveckling med en koppling till hållbarhetsfrågor. Christina berättar om hur Länsförsäkringar Skåne bygger upp sitt hållbarhetsarbete som en del av kärnverksamheten och delar med sig av erfarenheter och utmaningar som finns längs vägen.

Resursen i rummet

Kvällen avslutas med att du tillsammans med deltagarna, andra gäster och experter, lyfter de frågor som är viktiga för dig, får nya infallsvinklar, idéer och knyter kontakter för framtiden. Vårt mål är att ge dig en kväll där du får inspiration, verktyg och kontakter för att komma vidare.