Kommunens roll i utbyggnad av laddinfrastruktur

Arrangör Regionen, Energikontoret och Länsstyrelsen i Östergötöand
Tid 2020-10-06 09:0011:30
Plats webbinarie
Kommunens roll i utbyggnad av laddinfrastruktur
 

Webbinarie - Kommunens roll i utbyggnad av laddinfrastruktur

Länsstyrelsen och Energikontoret samverkar i projekten Fossilfritt 2030 och Östgötautmaningen där vi bjuder in kommuner till ett webbinarium om utbyggnad av laddinfrastruktur. Kommunerna har en viktig roll i omställningen till en fossilfri fordonsflotta och förutsättningarna kan variera. Syftet med webbinariet är att få en ökad kunskap om behovet av laddinfrastruktur och vilka roller kommunen kan ha. Vi kommer även att dela med oss av erfarenhet från en pilotkommun och ge en framåtblick om vad vi ser behövs för en ökad tillgänglighet till laddning av elfordon i länet.

 

När

6 oktober 9 :00 - 11:30 via Skype. Länk skickas ut till anmälda deltagare.

 

Preliminärt program

Inflygning

Ylva Ek, Energikontoret, Region Östergötland

 

Behovet av publik laddning i Östergötland

Helena Engström, Länsstyrelsen Östergötland

Vad säger prognosen och hur kan den förändras i framtiden?

 

Kommunens roll i utbyggnaden av laddinfrastruktur

Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige

Hur kan kommunen på olika sätt verka för utbyggnad av laddinfrastruktur?

 

Tillgänglighet till drivmedel – del i kommunens serviceplan

Malin Gumaelius, Region Östergötland

Idag är tillgängligheten till drivmedel god i Östergötland. Men hur ser kartan ut om vi tittar på tillgänglighet till fossilfria drivmedel i glest befolkade områden? Kommunala tjänstepersoner med olika ansvarsområden behöver vara med i arbetet med att ta fram en kommunal serviceplan.

 

Kan etablering av laddinfrastruktur vara en självklarhet i en kommun?

Jane Hjelmqvist och Helena Wastesson, Finspångs kommun

Finspångs kommun har kommit långt i sitt arbete. Ta del av deras framgångsfaktorer.

 

Från ord till handling med Boxholmshus

Boxholmshus, Ylva Ek Energikontoret, Region Östergötland, Helena Engström, Länsstyrelsen Östergötland

Boxholmshus har installerat laddstationer för boende i flerfamiljshus. I processen har Energikontoret och Länsstyrelsen arbetat tillsammans med Boxholmshus i en ”steg-för-steg”-metod. Fler kommuner och kommunala bolag i länet kan erbjudas samma arbetssätt.