Utbildning chef- & ledarskap

Arrangör Tillväxt Syd
Tid 2020-09-17 08:0012:00
Utbildning chef- & ledarskap
 

Utbildning chef- & ledarskap
- Att vara en trygg och bra ledare och chef


För dig som har ansvar för medarbetare

I sin chef- & ledarroll är det väldigt viktigt att ha en grundläggande och övergripande kunskap för att kunna möta medarbetaren på bästa sätt. Att inte veta vad man ska och inte ska göra kan leda till ett beslutsfattigt chefskap, där modet att gå vidare i vissa frågor kan svikta. Felaktiga eller inga beslut kan bli kostsamma, både ekonomiskt men även i form av bristande förtroende och respekt. Genom att känna trygghet i rollen kommer arbetsvardagenvardagen att bli mycket roligare, effektivare och bättre.
Ett bra ledarskap är avgörande för bra medarbetare som ska bidra till ett bra resultat!

Att ansvar för andra är inte alltid enkelt eller självklart. Att leda, motivera och utveckla kräver att vi har med oss vissa verktyg och tekniker som göra att vi kan hantera olika situationer och olika individer. iNSE har lång erfarenhet i att arbeta med chef- & ledarutveckling, både på individnivå och i utbildningssammanhang. Fokus ligger hela tiden på att stärka i ledar- & chefskapet, att bidra till en stabil plattform fylld av kunskap, säkerhet och stabilitet.
Utbildningen har sitt utgångsläge i praktiken samtidigt som den varvar med viss teori där det är nödvändigt. Deltagarna är aktiva och får med sig en verktygslåda som ska kunna plockas fram i det löpande chef-/ledaruppdraget. Det är deltagarnas arbetsvardag som formar utbildningen kombinerat med en gedigen erfarenhet hos utbildaren från både industri och tjänstesektor.

Utbildningen ska inte bara isolerat stärka ledarskapet utan även bidra till ett bättre resultat.

För chefer och ledare med personalansvar

Innehåll

1.     Mina rättigheter och skyldigheter som chef (bas: arbetsrätt)

2.     Hur vi gör och hur vi mår påverkar hur det går (bas: företagskultur, värdegrund, arbetsmiljö)

3.     Att vara med personal och min roll som chef (vägen från att identifiera ett behov, rekrytera och sedan hantera. Den egna funktionen och rollen.)

4.     Det professionella samtalet (att se samtalet, även det svåra, som ett av de viktigaste verktygen för att nå resultat. Verktygslådan fylls på)

5.     Avslut av anställning (att göra rätt hela vägen för att i möjligaste mån undvika onödig fel när det verkligen gäller)


PRIS: 10 000 kr ex moms per deltagare