Pitch & Match - Digitalisering som verktyg till minskad energiförbrukning!

Arrangör Cleantech Östergötland
Tid 2020-08-25 12:0016:30
Plats Westmansgatan 47, Ebbepark, Showroom, Linköping
Standardbiljett
 

Under det etablerade konceptet "Pitch & Match" bjuder Cleantech Östergötland, tillsammans med Combitech, in till ett evenemang på temat "Digitalisering som verktyg till minskad energiförbrukning!"

För att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 kommer det att krävas transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. De lösningar som digitaliseringen möjliggör och som digitaliseringskonsulter hjälper till att implementera har mycket stor potential att möjliggöra minskningar av de globala utsläppen av växthusgaser. Så inleds Digitaliseringskonsulternas färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Bakgrund

Industrin står för en knapp tredjedel av Sveriges totala utsläpp. För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet.

Bristande tillgång på eleffekt kan bli en kritisk faktor för nyetableringar och fortsatt tillväxt i Östergötland där hållbar resursanvändning med tiden blir ett absolut villkor för näringslivets konkurrenskraft och framtida tillväxt.

Därför är efterfrågan på hållbara energieffektiva lösningar stor och kommer att öka. Innovation och kommersialisering av energieffektiva produkter, system och tjänster är viktiga framtida grundförutsättningar, liksom automation och digitalisering. Det finns stora möjligheter för nya företag, produkter och marknader att växa fram.

Vid årets första Pitch and Match evenemang vi låter ett antal miljöteknikföretag göra en Pitch av sina innovativa tjänster och produkter, som alla levererar ökad miljöprestanda. 

Evenemanget riktar sig till industri och energiproducenter som är i behov av digitala lösningar för att effektivisera sina processer.

Evenemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch. Antalet platser begränsade och vi önskar emotta din anmälan senast den 22/8.

Varmt välkommen!