Föreläsning om maskulint och feminint

Arrangör Kreativitetsutveckling Renander AB
Tid 2020-03-12 18:3020:00
Plats Adolf Fredriks Kyrkogata 15, 4 tr, Stockholm
Förläsning om maskulint och feminint
300 kr

Den här föreläsningen ger en tydlig och användbar bild av hur du kan förstå din maskulina och feminina sida. Jag berättar om hur du kan använda den insikten till att skapa balans mellan görande och varande i ditt liv. Och inte minst - till att skapa attraktion och passion.

Jag delar med mig om vad jag lärt mig under de snart 20 år jag arbetat som coach för individer och par. Kvällen avslutas med en frågestund.

Välkommen! 

Bengt Renander, coach och producent av Närvaropodden

Mer information om mig och vad jag gör finns på www.renander.nu

OBS! Köpt biljett återlöses ej, men kan fritt överlåtas till någon annan.