Föreläsning om dyslexi

Arrangör Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten Kungälvs Kommun och FDB
Tid 2020-03-11 18:0019:30
Plats Hörsal 2 Mimershus, Kungälv
Standardbiljett