Näringslivslunch 23 oktober 2019

Arrangör Luleå Näringsliv
Tid 2019-12-06 13:0014:30
Plats Melderstein Herrgård, Luleå
Näringslivslunch 6 december
 

Plats: Melderstein Herrgård

Datum: 6 december

Tid: 13.00-14.30


Tema: ”Skogens möjligheter och hinder”

Carl Wangel, Luleå Näringsliv AB med en bakgrund från

Sveriges Skogsindustrier.


Dessutom kommer Ann-Louise Lövgren från Business by women och berättar om deras verksamhet.Välkommen!

Oskar Hederyd

Affärsutvecklare Luleå Näringsliv

oskar.hederyd@luleanaringsliv.se


Projekt Råneå - stad och land

Syftet med projektet är att strategiskt samordna insatser så att lokala företagare i Råneå med omland kan dra nytta av synergieffekter där tätortens företag kan samverka för näringslivsutvecklingen i den norra kommundelen.