Rekryteringsutbildning inom fordonsteknik

Arrangör Arbetsförmedlingen
Tid 2019-12-12 10:3013:00
Plats Arbetsförmedlingen Umeå Skolgatan 45 Grupprum 1, Umeå
Rekryteringsutbildning inom fordonsteknik
 

Välkommen till ett informationstillfälle gällande utbildning inom fordonsteknik.
 
Rekryteringsutbildningar är arbetsförmedlingens nya utbildningsupplägg där blivande arbetsgivare är involverad i utbildnings- och rekryteringsprocessen.

Detta infotillfälle är för dig som är inskriven på arbetsförmedlingen som arbetssökande. 

Arbetsförmedlingen gör alltid en arbetsmarknadspolitisk bedömning som grundar sig dels på individens förutsättningar, arbetsmarknaden och dels på aktuella prioriteringar. 

Du ska ha:
- Stort intresse av arbete inom detta område
- Svenskt körkort med lägst B behörighet
- Goda språkkunskaper för att kunna klara av utbildningen samt kunna kommunicera väl på svenska i arbetet

På informationsträffen får du ta del av mer detaljer och få svar på dina funderingar ifrån arbetsgivare, utbildningsanordnare och arbetsförmedlingen.

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Staffan Käck

E-post: staffan.kack@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen
Box 423, 901 09 Umeå | Besök: Skolgatan 45

www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen