JULFEST med ULLA

Arrangör TFiH
Tid 2019-12-14 17:0023:00
Plats Jacob Hanssens Hus, Helsingborg
JULFEST med ULLA
 

Julfest med ULLA, I år blir julfesten lördagen 20191214 start kl.17.00 Jakob Hansens Hus, Helsingborg ,vid Tycho Braheplatsen. Flytten och byte av dag är föranledd av diverse administrativa problem med ULLA.

Kostnaden för medlem har fastställts till 400 kr, medföljande gäster betalar 450 kr.

Bindande anmälan ska vara noterad senast 20191201. Betalning skall vara vårt bankgiro tillhanda senast 20191205.

Bankgiro BG 5302-6266,

Välkomna! Julkommitte’n/ styrelsen Tekniska föreningen i Hälsingborg