Forskningsdata vid Umeå universitet

Arrangör Umeå universitet och Svensk Nationell Datatjänst (SND)
Tid 2019-12-18 13:0017:00
Plats Universitetsledningshuset, Triple Helix, Umeå
Forskningsdata vid Umeå universitet
 

Forskningsdata vid Umeå universitet

Workshop om datahanteringsplaner, datalagring och open access

 

Välkommen till en eftermiddag med fokus på forskningsdata.

Vill du veta mer om öppen tillgång till forskningsdata, datahanteringsplaner och vilket stöd Umeå universitet kan erbjuda? Representanter från Vetenskapsrådet, Svensk Nationell Datatjänst, Research Data Alliance och Umeå universitets Forskningsdatagrupp talar om FAIR-principerna, vilka funktioner en datahanteringsplan har och hur vi kan arbeta med öppen tillgång till forskningsdata. Vid workshopen presenteras också det stöd som universitetets IT-enhet och Universitetsbiblioteket kan erbjuda. Eftermiddagen avslutas med tillfälle att ställa frågor och diskutera med presentatörerna och universitetets Forskningsdatagrupp.