Infowebinar om arbetet i region syds S&P grupp.

Arrangör S&P Team Syd
Tid 2019-11-12 20:3021:00
Plats Zoomcall. All info på kvittot som kommer Då Du anmält Dig här.
Jag är intresserad av att jobba för mer än mig själv och anmäler mig till infomlötet via Zoom den 12/11
 

Här får Du en chans att växa in det ledarskap som försörjer vår region och då även Din organisation med utbildningar och händelser.