Lunchföreläsning med Ericson&Hjelte

Arrangör Företagarna Luleå
Tid 2019-11-22 11:3012:50
Plats Företagarna Luleå Storgatan 50, Luleå
Lunchföreläsning med Ericson&Hjelte
 

Vad är psykologisk trygghet? Det handlar om att medarbetarna vågar säga vad de tycker och att kunna sticka ut hakan utan risk för bestraffning. Grupper med hög psykologisk trygghet har större lärande, är mer kreativa och får ett mer utvecklande klimat än andra grupper - de presterar bättre och har en högre grad av effektivitet.
Hur kan du som chef och ledare skapa psykologisk trygghet?
Teori blandas med praktiska tips under en timmes lunchföreläsning.


Föreläsare är Lisa Hedqvist, organisationskonsult på Ericson&Hjelte:

Lisa Hedqvist är beteendevetare med 10 års erfarenhet av ledarstöd och coachning av chefer samt egen erfarenhet som chef. Lisa är van utbildare och har planerat genomfört och utvärderat olika utbildningsinsatser, workshops och föreläsningar senaste 20 åren. Lisa har bred kunskap inom arbetsrättens alla områden, med speciellt fokus på arbetsmiljölagen. Lisa har utbildning som Faktaundersökningsledare och har arbetat med bedömning och utredning av ärenden kopplat till mobbing och kränkande särbehandling i arbetslivet.