Hur kan vi stärka forskning, utbildning och samverkan som sker kring hållbar stadsutveckling vid Stockholms universitet?

Tid 2019-11-26 08:3011:00
Plats OpenLab konferenscenter, Valhallavägen 79, Stockholm
Standardbiljett
 

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor kopplat till urbanisering och vill delta i en workshop för att diskutera hur vi på Stockholms universitet gemensamt kan arbeta för att stärka dessa?

  • Vad pågår vid universitetet kopplat till hållbar stadsutveckling?
  • Vem är intresserad av vilka frågor?
  • Vilka samarbeten pågår och vilka nätverk skulle man kunna använda för institutionsövergripande arbete?
  • Hur kan man få till stånd bättre kopplingar mellan universitet och aktörer utanför akademin?